CẦN BÁN: Căn hộ 1

1 bất động sản.

-CẦN BÁN: Căn hộ 1 ngủ Cạnh Time City . Dự án Sunshine Garden.

-CẦN BÁN: Căn hộ 1 ngủ Cạnh Time City . Dự án Sunshine Garden.

-CẦN BÁN: Căn hộ 1 ngủ Cạnh Time City . Dự án Sunshine Garden.