Tư vấn luật

Chỉ miễn giảm một lần tiền sử dụng đất cho các trường hợp ưu tiên

Chỉ miễn giảm một lần tiền sử dụng đất cho các trường hợp ưu tiên

Xem thêm
Xảy ra hỏa hoạn, chủ đất hay người thuê sẽ phải bồi thường?

Xảy ra hỏa hoạn, chủ đất hay người thuê sẽ phải bồi thường?

Xem thêm
Vẫn được hưởng thừa kế nhà dù không có tên trong di chúc

Vẫn được hưởng thừa kế nhà dù không có tên trong di chúc

Xem thêm

Xảy ra hỏa hoạn, chủ đất hay người thuê sẽ phải bồi thường?

24/11/2018

Nhà trọ có cần đảm bảo những yêu cầu về vấn đề phòng cháy hay không? Trong trường hợp gây thiệt hại cho bên thứ ba thì người thuê hay người cho thuê sẽ phải bồi thường?

Chỉ miễn giảm một lần tiền sử dụng đất cho các trường hợp ưu tiên

24/11/2018

Hỏi: Hộ khẩu nhà tôi gồm tôi và bố mẹ. Do mẹ tôi là người dân tộc nên khi chuyển đổi mục đích khu đất từ đất vườn sang đất xây nhà, chúng tôi được miễn giảm một nửa tiền sử dụng đất. Đến khi tôi chuẩn...